فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 7

اشنایی با دستور العمل ها و نحوه ارزشیابی کارکنان

اشنایی با دستور العمل ها و نحوه ارزشیابی کارکنان

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آسيب شناسي رفتار سازماني

آسيب شناسي رفتار سازماني

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استفاده از وقت و مديريت زمان چگونه امکان پذیر است؟

استفاده از وقت و مديريت زمان چگونه امکان پذیر است؟

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استفاده از هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح ‌ريزي كنترل فرآيند

استفاده از هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح ‌ريزي كنترل فرآيند

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي

استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اساس راهبرد منابع انساني چیست؟

اساس راهبرد منابع انساني چیست؟

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ازمون و کالیبراسیون و اندازه گیری در سازمان

ازمون و کالیبراسیون و اندازه گیری در سازمان

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزشیابی آموزشی چیست؟

ارزشیابی آموزشی چیست؟

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزش مديريت استراتژيك

ارزش مديريت استراتژيك

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی