فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 5

انگيزش در مديريت و کارکنان سازمان

انگيزش در مديريت و کارکنان سازمان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انگیزش در محیط کار

انگیزش در محیط کار

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انتخاب و ‌انتصاب و تغيير مديران

انتخاب و ‌انتصاب و تغيير مديران

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزه‏هايي از بهترين شركت‏ هاي ناشناخته جهاني

آموزه‏هايي از بهترين شركت‏ هاي ناشناخته جهاني

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اموزش مدیریت و برنامه ریزی و نیاز سنجی در سازمان

اموزش مدیریت و برنامه ریزی و نیاز سنجی در سازمان

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اموزش مدیران و مدیریت منابع انسانی

اموزش مدیران و مدیریت منابع انسانی

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش الزامي در بهره ‌وري نيروي انساني

آموزش الزامي در بهره ‌وري نيروي انساني

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اموزش و توسعه منابع انسانی به چه مفهومی است؟

اموزش و توسعه منابع انسانی به چه مفهومی است؟

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الفباي مديريت زنجيره تامين

الفباي مديريت زنجيره تامين

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی