فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

پاورپوینت بررسی ابعاد اقتصادی طرح هدفمندی یارانه ها در حوزه انرژی با استفاده پویایی های سیستم

پاورپوینت بررسی ابعاد اقتصادی طرح هدفمندی یارانه ها در حوزه انرژی با استفاده پویایی های سیستم

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بانكها و تخصيص منابع

پاورپوینت بانكها و تخصيص منابع

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آسیب شناسی مقاومت پذیری اقتصاد ایران

پاورپوینت آسیب شناسی مقاومت پذیری اقتصاد ایران

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اقتصاد ايران و فرصت هاي سرمايه گذاري پسا تحريم

پاورپوینت اقتصاد ايران و فرصت هاي سرمايه گذاري پسا تحريم

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اشنایی با بورس اوراق بهادار

پاورپوینت اشنایی با بورس اوراق بهادار

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت

پاور پوینت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصول سرپرستی در سازمان ها

اصول سرپرستی در سازمان ها

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اجزای مدیریت منابع انسانی در سازمان ها

اجزای مدیریت منابع انسانی در سازمان ها

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ورشکستگی و اثرات ان

ورشکستگی و اثرات ان

قیمت : 11,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی