فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

پاورپوینت بررسی ابعاد اقتصادی طرح هدفمندی یارانه ها در حوزه انرژی با استفاده پویایی های سیستم

پاورپوینت بررسی ابعاد اقتصادی طرح هدفمندی یارانه ها در حوزه انرژی با استفاده پویایی های سیستم

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بانكها و تخصيص منابع

پاورپوینت بانكها و تخصيص منابع

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با اصول برنامه ریزی و برنامه ریزی فرهنگی

پاورپوینت آشنایی با اصول برنامه ریزی و برنامه ریزی فرهنگی

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آسیب شناسی مقاومت پذیری اقتصاد ایران

پاورپوینت آسیب شناسی مقاومت پذیری اقتصاد ایران

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اهميت و شيوه هاي نوين فراگيري زبان انگليسي در مراكز پژوهشي

پاورپوینت اهميت و شيوه هاي نوين فراگيري زبان انگليسي در مراكز پژوهشي

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اهمیت و ضرورت برنامه ریزی

پاورپوینت اهمیت و ضرورت برنامه ریزی

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اقتصاد ايران و فرصت هاي سرمايه گذاري پسا تحريم

پاورپوینت اقتصاد ايران و فرصت هاي سرمايه گذاري پسا تحريم

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول و فنون مذاکره موفق

پاورپوینت اصول و فنون مذاکره موفق

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول تخصصی علم تمرين

پاورپوینت اصول تخصصی علم تمرين

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی