فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای چیست؟

پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای چیست؟

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بسیج منابع چیست؟

پاورپوینت بسیج منابع چیست؟

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برون سپاري

پاورپوینت برون سپاري

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برندسازی و ارتباطات یکپارچه بازاریابی و بـرند

پاورپوینت برندسازی و ارتباطات یکپارچه بازاریابی و بـرند

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه های شغلی و توسعه ای چیست؟

پاورپوینت برنامه های شغلی و توسعه ای چیست؟

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه های اجرایی دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي ها در سال نود و سه

پاورپوینت برنامه های اجرایی دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي ها در سال نود و سه

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ريزي شبكه ای سی پی ام

پاورپوینت برنامه ريزي شبكه ای سی پی ام

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ريزي جانشيني موثر

پاورپوینت برنامه ريزي جانشيني موثر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ريزی و کنترل توليد و موجوديها

پاورپوینت برنامه ريزی و کنترل توليد و موجوديها

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی