فایل های دسته بندی عمومی و متفرقه - صفحه 1

پاورپوینت راز و رمز نقاشی کودکان

پاورپوینت راز و رمز نقاشی کودکان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تدابير سفـر چیست؟

پاورپوینت تدابير سفـر چیست؟

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اشنایی با کلمات و صدای ان ها برای کودکان

پاورپوینت اشنایی با کلمات و صدای ان ها برای کودکان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بلوک ها

پاورپوینت بلوک ها - بنام خدا بلوک ها يک گروه از عبارات که يک ساختار واحد تشکيل می دهند. عبارات بلوک ها می توانند به صورت موازی و يا ترتيبی اجر...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تغذيه و پوكي استخوان

پاورپوینت تغذيه و پوكي استخوان - تغذيه و پوكي استخوان پوكي استخوان چه بيماري است؟ پوكي استخوان بيماري است كه طي آن در اثر تخريب بافت استخوان، ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی اقتصاد اسلامی

پاورپوینت بررسی اقتصاد اسلامی - بنام خداوند فرصت آفرین وثروت آفرین بررسی اقتصاد اسلامی فهرست زکات ...............................................

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت استعداد یابی در فوتبال

پاورپوینت استعداد یابی در فوتبال - استعداد یابی در فوتبال استعداد یابی در فوتبال 1-ویژه گیهای پیکر سنجی 2-ویژه گیهای فیزیولوژیکی 3-ویژه گیهای...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اوپک گاز

پاورپوینت اوپک گاز - بنام خدا اوپک گاز تاریخچه مجمع كشورهاي صادركنندة گاز بیم ها و امیدهای اوپک گازی ضرورتها و محدودیتهای کشورهای صادرکننده گ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان

پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان - بنام خدا ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان هدفهای ارزشیابی عملکرد کارکنان 1- اولین و مهمترین هدف، آگاه...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی