فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

اصول سرپرستی در سازمان ها

اصول سرپرستی در سازمان ها

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اجزای مدیریت منابع انسانی در سازمان ها

اجزای مدیریت منابع انسانی در سازمان ها

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ورشکستگی و اثرات ان

ورشکستگی و اثرات ان

قیمت : 19,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

وجه نقد و سرمایه و درامد

وجه نقد و سرمایه و درامد

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

واژة اصلاحات در لغت

واژة اصلاحات در لغت

قیمت : 12,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نواوری های ابزاری در بازارهای مالی

نواوری های ابزاری در بازارهای مالی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نگاهی کوتاه به هدفمند کردن یارانه ها

نگاهی کوتاه به هدفمند کردن یارانه ها

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نگاهی به اقتصاد ایران

نگاهی به اقتصاد ایران

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه

نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی