فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

برنامه ریزی نیروی انسانی و کارمند یابی و انتخاب

برنامه ریزی نیروی انسانی و کارمند یابی و انتخاب

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی نیروی انسانی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه ريزي روستايي و مديريت زمين

برنامه ريزي روستايي و مديريت زمين

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه ریزی در مدیریت چیست؟

برنامه ریزی در مدیریت چیست؟

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه ريزي جامع يا استراتژيك در مدیریت چيست؟

برنامه ريزي جامع يا استراتژيك در مدیریت چيست؟

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه ریزی آموزشی چیست؟

برنامه ریزی آموزشی چیست؟

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي وضعيت بازار سرمايه در برخي از كشورهاي منتخب

بررسي وضعيت بازار سرمايه در برخي از كشورهاي منتخب

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی کنترل کیفیت در ژاپن

بررسی کنترل کیفیت در ژاپن

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل سازمانی موثر بر اخلاق کار سازمان های دولتی

بررسی عوامل سازمانی موثر بر اخلاق کار سازمان های دولتی

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی