اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت برنامه كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

پاورپوینت برنامه كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سازمان مردم نهاد چیست؟

پاورپوینت سازمان مردم نهاد چیست؟

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بیماری های مدیریت چیست؟

پاورپوینت بیماری های مدیریت چیست؟

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بیان مسئله و تجزیه و تحلیل چیست؟

پاورپوینت بیان مسئله و تجزیه و تحلیل چیست؟

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بنچ مارکینگ مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

پاورپوینت بنچ مارکینگ مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسي وارزیابی چابکي شركت هاي توليدي پتروشيمي ايران بابكارگيري منطق فازي

پاورپوینت بررسي وارزیابی چابکي شركت هاي توليدي پتروشيمي ايران بابكارگيري منطق فازي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی نقشه راه دولت الکترونیکی

پاورپوینت بررسی نقشه راه دولت الکترونیکی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی مدل های تغییر سازمانی با تمرکز بر مدل ادکار

پاورپوینت بررسی مدل های تغییر سازمانی با تمرکز بر مدل ادکار

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی درتامین مالی صادرات

پاورپوینت بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی درتامین مالی صادرات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سی تی اسکن چیست؟

پاورپوینت سی تی اسکن چیست؟

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی عملکرد بی پاس در محاسبات تنظیم مواد و راهکارهای بهره برداری درجلوگیری از تشکیل رسوب

پاورپوینت بررسی عملکرد بی پاس در محاسبات تنظیم مواد و راهکارهای بهره برداری درجلوگیری از تشکیل رسوب

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تاسيسات بازيافت مواد

پاورپوینت تاسيسات بازيافت مواد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل