اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت بهره وري چیست؟

پاورپوینت بهره وري چیست؟

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ریزی چیست؟

پاورپوینت برنامه ریزی چیست؟

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ایین نامه معاملات بورس و اوراق بهادار

پاورپوینت ایین نامه معاملات بورس و اوراق بهادار

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اهمیت نفت

پاورپوینت اهمیت نفت

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اهرم داده‏های مشتری

پاورپوینت اهرم داده‏های مشتری

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انواع هوش چیست؟

پاورپوینت انواع هوش چیست؟

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انواع تحقیقات بازاریابی و روش های تحقیق در بازاریابی

پاورپوینت انواع تحقیقات بازاریابی و روش های تحقیق در بازاریابی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انواع استراتژی چیست؟

پاورپوینت انواع استراتژی چیست؟

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انگيزش كاركنان و چرايي و چگونگي

پاورپوینت انگيزش كاركنان و چرايي و چگونگي

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انگیزش در محیط کار

پاورپوینت انگیزش در محیط کار

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انگیزش در کار

پاورپوینت انگیزش در کار

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انگيزش چیست؟

پاورپوینت انگيزش چیست؟

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل